Program

24.5.2012 - štvrtok
- obhliadky tratí súťaže súťažiacimi posádkam


25.5.2012 - piatok 
- obhliadky tratí rýchlostných skúšok súťažnými posádkami  
- administratívne a technické preberanie
- 17.00h - koncert hudobnej skupiny FISHING STRIP , vystupenie tanečnej skupiny 
- 18.00h - predstavenie súťažných vozidiel a posádok na štartovej rampe    
- 20.00h - koncert hudobnej skupiny Ascalona


26.5. 2011 - sobota
-súťaž pozostávajúca z deviatich rýchlostných skúšok cieľ rally a vyhodnotenie súťaže na cieľovej       rampe (viď časový harmonogram)

- 12.00 - príchod motocyklového klubu Goldwing Slovakia

- v pauzách medzi RS Topolčany vystúpenie hudobnej skupiny Triamera (podium pred kinom)

- 16.30 - vystúpenie tanečnej skupiny

- 17.00 (SRP), 17.30.(MSR) - vyhlásenie výsledkov na cielovej rampe rampe